تقوا

تمام و کمال تقوا این است که آنچه را نمی دانی بیاموزی و بدانچه می دانی عمل کنی.

پیامبر (ص)

 

پی نوشت: منبعش پورتال اداره مون. بالاخره اداره مون به یه دردی خورد

 

بعدتر نوشت: در راه بازگشت ذهن محترم می خواند:

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدشگاوچران

/ 2 نظر / 32 بازدید
قاسم

کاش آدرس پورتال اداره تون میگذاشتید که ما هم بهره ای می بردیم![نیشخند]

آرام

ما را هنر نداده خدا جز توکلی[گل]